קטיף ישראלי

תוכנית קיץ לסטודנטים המשלבת עבודה חקלאית יחד עם מפגשי לימוד והעשרה במסגרת קבוצתית בנושאי חקלאות, ציונות וחברה.

שאלות ותשובות
האם העבודה בקטיף הינה בשכר?

שאלות ותשובות

תנאי התוכנית
מהו גובה השכר?
האם העבודה החקלאית מתאימה לכל אחד?
מה זאת אומרת שכר לפי הספק?
מה גובה עלויות המחיה?
כיצד נראית שגרת יום?
ומתי יוצאים הביתה?
ומה עם שבתות וחגים?
האם יש מגבלה כלשהי על דתיים להשתתף בתכנית?
ומהם תנאי המגורים?
מהם דמי ההשתתפות? כמה הם ולמה גובים אותם? האם מקבלים את הכסף בחזרה?
מהם תנאי הקבלה?
אז לא הבנתי - שכר, מלגה - אתם תכנית או עבודה לקיץ?
מתי נפתחת ההרשמה?
ומתי היא נסגרת?
אם נגמר המקום - למה לא לפתוח קבוצות נוספות?
האם אני יכול לבחור לאיזה קבוצה להירשם?
אז מתי בעצם מתחילים?

© 2023 by Hunter & Thompson. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Basic Black
  • LinkedIn Basic Black
  • Twitter Basic Black