top of page

אז איפה עובדים? 

הערבה

"סוד יופיו של המדבר, אמר הנסיך הקטן, שהוא טומן בחובו מקור מים חיים"
הנסיך הקטן, אנטואן סנט אכזופרי

קבוצות מוקדמות:
🏠🌴בית אריזה תמרים, קיבוץ יהל בערבה- 1.05-30.6

קבוצות שמתאימות לסטודנטים במיוחד- בחופשת הסמסטר:

🌴גדיד תמרים בערבה (עין חצבה\ פארן\ גרופית)-01.09-14.10
🏠🌴בית אריזה תמרים בערבה (אילות)- 11.08-14.10
🏠🌴בית אריזה תמרים בערבה (יהל)- 19.08
-14.10

רמת הגולן והגליל

קבוצות מוקדמות:
🍒 קטיף דובדבן מטע אלוני הבשן - 1.6-30.6
🍒קטיף דובדבן עין זיוון -1.6-30.6
🥭קטיף מנגו קיבוץ חוקוק- 1.7-30.8

קבוצות שמתאימות לסטודנטים במיוחד- בחופשת הסמסטר:
🍎 קטיף תפוחים בגולן עין זיוון- 1.09-14.10
🍎 קטיף תפוחים בגולן
אלוני הבשן- 5.09-8.10

bottom of page